Byggplåt för alla tillfällen
Magnus Andersson på Vargön utanför Vänersborg utbildade sig till bilplåtslagare men gick tidigt över till byggbranschen.
Sedan fyra år tillbaka driver han MA Bygg & Plåt, ett väletablerat byggplåtslageri med några anställda och många kunder, både fastighetsägare, byggbolag och privatpersoner. Uppdragen är mycket skiftande och kunskapen inom företaget bred. De utför alla slags uppdrag som takläggning och arbete med fönsterbleck, skorstenar och rännor.
- Vi erbjuder våra kunder en mycket bred verksamhet med kunskap inom alla områden och alltid en hög service med effektivt och noggrant arbete, säger Magnus.

Mest arbete blir det med tak och fönsterbleck, någon gång fasader men då mest på förråd eller industrilokaler. Kunderna finns inom ett stort distrikt och flera av dem är stamkunder som återkommer för nya uppdrag. Den största verksamheten hittills har varit tillbyggnader av alla de slag.
- Det är många moment på ett bygge där det behövs byggplåtslagare och vi har haft gott om arbete och hoppas att det fortsätter så, säger Magnus.

MA Bleck & Plåt

Bransch:
Byggnadsplåt

Telefon: 0706-29 48 77
Fax: 0521-646 73

Adress:
MA Bleck & Plåt
Granvägen 7
46830 Vargön

| 13 SENASTE FÖRETAGEN